Dozvíte se jakou funkci má v našem těle slezina. Rozebereme si také jednotlivé nemoci týkajicí se sleziny. Najdete vždy také hlavní příznaky a projevy.

Slezina

Slezina se nachází mezi 9. a 11. žebrem. Bývá dlouhá zhruba 10 centimetrů a široká 7 centrimetrů. Ve slezině dochází k zániku červených krvinek. Uvnitř slezina je houbovitá dřeň. Níže může najít nemoci, které souvisejí se slezinou. Najdete také hlavní příznaky a projevy.

Zvětšení sleziny: příznaky

Zvětšená slezina se objevuje hlavně během různých infekcí, onemocnění jater, hemolytická anémie, leukémie, maligní lymfom či rakovina lymfatických uzlin.

Poranění sleziny

K poranění sleziny dojde často během dopravních nehod či různých úrazů. Zrádné bývá, že poranění sleziny je někdy bez příznaků a příznaky nastoupí až po několika dnech. Objevují se pak bolesti levého nadbříšku, nízký krevní tlak, bledost, nadměrné pocení.