Autismus se řadí mezi postižení mentálního vývoje. Popíšeme si jednotlivé příznaky a projevy autismu. Uvedeme také základní info o léčbě.

Autismus

Autismus se projevuje jak v sociálním chování, tak také v v oblasti komunikace, oblasti představivosti. Autista se ve většině případů naučí mluvit, ale má většinou omezenou slovní zásobu. Autistům často zcela chybí empatie. Příčiny autismu zatím nebyly úplně odhaleny. Spekuluje se o více faktorech. Jedná se o určitou genetickou vadu mozku. Autismus se nejčastěji odhalí do 3 letu věku dítěte. Autismus je objevuje častěji u chlapců než u dívek. Chlapci mají 4x větší výskyt než dívky.

Autismus: příznaky a projevy

Autismus se projevuje především těmito hlavními příznaky a projevy:

  • omezená řeč - mluví jen omezeně
  • opakování aktivit – neustále opakuje jednu aktivitu pořád dokola
  • noční děsy – často se u autistických dětí objevují noční děsy
  • má rád stereotyp – kde aby bylo vše pořád stejně a neměnilo se nic.
  • jsou samotáři – nezajímají je další osoby

Autismus léčba

Úplná léčba jako taková není možná. Využívá se však například hyperbarická terapie. V některých studiích se uvádí, že by mohlo hodně pomocí vyřazení lepku, kaseinu a podobných alergenů (toto jsou spíše úvahy). Často se také cvičí Vojtova metoda. Velmi pomáhá pravidelná kvalitní péče. To vede k lepšímu pochopení světa. Jako motivace dobře posloží různé druhy odměn.